Logo Rijksoverheid

Dag van de Participatie
4 november 2019
08.30 – 17.30 uur
NBC Congrescentrum, Nieuwegein

Dag van de Participatie

Wetenschap en praktijk op de Dag van de Participatie!

Tijdens de Dag van de Participatie hebben vele professionals uit de praktijk en wetenschap elkaar ontmoet rondom participatievraagstukken in de fysieke leefomgeving. Een keur aan interactieve workshops, praktische tools en inspirerende keynote sprekers vanuit wetenschap en praktijk passeerden de revue. Ter afsluiting van de dag kregen 3 inspirerende deelnemers het eerste exemplaar van de Participatie glossy officieel overhandigd!

Initiatiefnemers

Dag van de Participatie is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vanuit het programma Democratie in Actie en het Department of Public Administration and Sociology van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Logo MIW
Logo BZK
Logo OFL
Logo Erasmus
Dag van de Participatie logos

Twitter

Leestip! 👇 ook voor @lok_dem @ReneCuperus @Annajorien @DvdP19 @ThomasdeJager @arwinvanbuuren @MinBZK https://twitter.com/citizenlabnl/status/1192445734039277568

“Niet de juridische borging, maar een professionele houding is doorslaggevend voor een goed participatieproces. Iets van spijker en kop. Glashelder.”
Ik schreef een blog voor de glossy van de @DvdP19

@MaritOverbeek @DvdP19 En als je wilt weten wat er nog meer is gedeeld @MaritOverbeek Check de website van @OverlegFL https://www.overlegorgaanfysiekeleefomgeving.nl/overons/nieuws/1483933.aspx?t=Luisteren%2c+leren+en+reflecteren+op+de+Dag+van+de+Participatie+4+november+2019

Terugkijken op een mooie dag met leerzame ontmoetingen. De 'kist' van de participatieprofessional (de competenties) verdient aandacht. Maar hun 'keet' des te meer. We moeten werk maken van ontvankelijke, uitnodigende overheidsorganisaties en een betrokken en bescheiden politiek! https://twitter.com/DvdP19/status/1191290800723955713

Load More...