Logo Rijksoverheid

Contact

De Dag van de Participatie is een gezamenlijk initiatief van de directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL), vanuit het programma Democratie in Actie de directie Democratie en Bestuur van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het onderzoeksprogramma RePolis van de Capaciteitsgroep Bestuurskunde & Sociologie van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Contactgegevens

Heeft u inhoudelijke vragen over de Dag van de Participatie? Neem dan contact op met het Kennisknooppunt Participatie via:
E kennisknooppuntparticipatie@minienw.nl

Heeft u vragen over de Dag van de Participatie of uw inschrijving? Neem dan contact op met het congresbureau via:
E  dagvandeparticipatie@congresbureau.nl
T  030 275 96 22

Wilt u op de hoogte blijven?
Het Kennisknooppunt Participatie en Democratie in Actie geven maandelijks een digitale nieuwsbrief uit. Inschrijven kan via: www.kennisknooppuntparticipatie.nl of https://www.lokale-democratie.nl/democratieinactie/

Heeft u vragen?