Logo Rijksoverheid

Participatie magazine

De wereld verandert en het ‘participatievak’ moet daarin mee. Door van elkaar te leren en regelmatig vanuit wetenschap en praktijk op het werk te reflecteren, kunnen wij het vakgebied gezamenlijk verder brengen. Vandaar dat de initiatiefnemers van de Dag van de Participatie – de ministeries van Binnenlandse Zaken en Infrastructuur en Waterstaat, het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving en de Erasmus universiteit – een speciaal participatie magazine hebben gemaakt, met daarin bijdragen van wetenschappers en praktijk professionals. Talloze voorbeelden, dilemma’s en leestips vindt u in dit magazine.

Mocht u – al lezende – nieuwe ideeën of plannen opdoen waarmee we het denken over participatie verder kunnen brengen, laat het ons vooral weten. Hiervoor kunt u ons bereiken op kennisknooppuntparticipatie@minienw.nl