Logo Rijksoverheid

Keynote | Arwin van Buuren – Participatie & Vakmanschap

Prof. dr. Arwin van Buuren (1980) is hoogleraar Bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en programmadirecteur onderzoek bij de onderzoeksgroep Bestuurskunde.

Hij is programmaleider voor het onderzoeksprogramma RePolis, dat zich richt op de verhouding tussen burgerinitiatieven en overheidssturing. Zijn onderzoek richt zich enerzijds op vraagstukken rondom uitnodigend bestuur en het benutten van het organiserend vermogen van partijen in de samenleving. Anderzijds doet hij veel onderzoek naar (het organiseren van) beleidsverandering en innovatie en naar vernieuwende vormen van governance en participatie rond complexe vraagstukken.

Daarnaast is Arwin oprichter en Academic Director van GovernEUR, de incubator van de capaciteitsgroep Bestuurskunde en Sociologie die zich richt op het valoriseren van bestuurskundige kennis. In dezelfde rol is hij verbonden aan de Erasmus Governance Design Studio. De Design Studio richt zich op het uitvoeren van ontwerpend en experimenteel onderzoek, om via interventies en ontwerpgericht onderzoek te komen tot vernieuwende wetenschappelijke kennis die tegelijkertijd bijdraagt aan het oplossen van vraagstukken waar overheden mee worstelen.

Naast zijn werk als wetenschapper is Arwin raadslid en plaatsvervangend raadsvoorzitter in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Keynote Arwin van BuurenOverzicht sprekers