Logo Rijksoverheid

Keynote | Reinier van Zutphen – Participatie & Samenleving

De Nationale ombudsman helpt als burgers vastlopen bij de overheid. Reinier van Zutphen is de Nationale ombudsman. Samen met een team van specialisten zit hij klaar om vragen en klachten te behandelen. Zij doen nader onderzoek als dat nodig is. De ombudsman kan ook op eigen initiatief onderzoek doen naar het handelen van de overheid. De meeste adviezen en rapporten van de Nationale ombudsman zijn voor iedereen te lezen.

Wat verwacht de burger?
Participatie en inspraak is één van de vijf thema’s waar de ombudsman zich in 2019 op richt. Onderzoeken die hij publiceerden gaan over de participatie van omwonenden bij nationale projecten in de leefomgeving (Een goed begin is het halve werk) en informatie aan burgers bij vergunningaanvragen in hun directe omgeving (Informeren=Publiceren?). De Nationale ombudsman deelt graag zijn bevindingen: wat verwacht de burger van de overheid?

Over Reinier van Zutphen
Reinier van Zutphen studeerde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, Erasmus Law School en deed een opleiding tot rechterlijk ambtenaar. Hij heeft ruime ervaring als rechter: werkte in Utrecht, Den Haag, Almelo, Luxemburg, Amsterdam, Curaçao en Alkmaar. Ook was hij voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en president van het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

Keynote Reinier van ZutphenOverzicht sprekers