Logo Rijksoverheid

Thema | Participatie & Politiek

Voor bestuurders en volksvertegenwoordigers is hun rol in de veranderende samenleving een uitdaging. Hoe ga je om met de spanning tussen de participatieve en de representatieve democratie? Hoe en wanneer betrek je bestuurders en volksvertegenwoordigers? Hoe kun je als volksvertegenwoordiger kaders stellen en controle uitoefenen bij participatieprocessen? Hoeveel ruimte is er voor participatie in politiek gevoelige dossiers? Kunnen we de stap maken van vernieuwende participatie naar democratische vernieuwing? En hoe kunnen die elkaar dan versterken?

10.00  15 minuten Grand Hall  Keynote Jacques Wallage | voorzitter Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Overzicht thema’s