Logo Rijksoverheid

Thema | Participatie & Samenleving

Hoe zorgen we er in een veranderende samenleving voor dat bewoners kunnen en willen participeren? Hoe blijven we afhakers en maatschappelijk teleurgestelden betrekken? Welke nieuwe spelregels van behoorlijk bestuur passen eigenlijk bij de participatiesamenleving? En wat vraagt het van overheden om open en ontvankelijk te zijn voor de samenleving?

09.45 15 minuten Grand Hall  Keynote Reinier van Zutphen | Nationale ombudsman

Overzicht thema’s